17may-world-hypertension-day
World Hypertension Day
เคล็ดลับเลี่ยงความดันโลหิตสูง
1. ลดการกินเค็ม
2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
3. วัดความดันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พักผ่อนให้เพียงพอ
5. งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
6. ผ่อนคลายความเครียด

ช้อปสุขภาพดี 24 ชั่วโมง

LINE OA @HealthyMax

Leave a comment