คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) คือเป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม และวัดส่วนสูงเป็นเซนติเมตร แล้วนำมาหาดัชมีมวลกาย โดยใช้โปรแกรมวัดค่าความอ้วนข้างต้น

Note. ทฤษฎี การประเมินระดับความอ้วนด้วยสูตรคำนวน BMI เป็นการประเมินจากค่าเฉลี่ยเชิงสถิติ ผลการคำนวณที่ได้อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ หรือกลุ่มนักเพาะกายที่มีปริมาณกล้ามเนื้อสูง

คำนวณ BMI

BMI
0

ช้อปสุขภาพดี 24 ชั่วโมง

LINE OA @HealthyMax

Leave a comment