เอช เอ็ม บิฟิโดแบ็ค พลัส ซอง 9 กรัม

Original price was: ฿1,400.00.Current price is: ฿980.00.

HM Bifidobac Plus 9 g บิพิโดแบ็ค ตัวช่วยสุขภาพดี ดูแลร่างกาย ด้วยโพรไบโอติก 3 สายพันธุ์สิทธิบัตร มาตรฐานความปลอดภัย U.S. FDA GRAS ลดความพร่องจุลินทรีย์โพรไบโอติกบิฟิโดแบคทีเรียม

LINE LOGO SVG ไลน์สอบถาม
เปรียบเทียบ

เอช เอ็ม บิฟิโดแบ็ค พลัส ซอง 9 กรัม

HM Bifidobac Plus 9 g

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

 • บิพิโดแบ็ค ตัวช่วยสุขภาพดี ดูแลร่างกาย ด้วย โพรไบโอติก 3 สายพันธุ์สิทธิบัตร มาตรฐานความปลอดภัย
  U.S. FDA U.S พลัส พรีไบโอติก FOS ปริมาณสูง (เมื่อเทียบสูตรมาตรฐาน) ลดความพร่องจุลินทรีย์โพรไบโอติกบิฟิโดแบคทีเรียม
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก + พรีไบโอติก
  • บิฟิโดแบคทีเรียม โพรไบโอติก ปรับสมดุลแบคทีเรียสุขภาพและเชื้อก่อโรค
  • พรีไบโอติก ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ สารอาหารเพื่อเพิ่มการเติบโตของโพรไบโอติก
   ที่กระเพาะอาหารไม่สามารถย่อยสลายสารประกอบเหล่านี้เป็นแหล่งสารอาหารของบิฟิโดแบคทีเรียมในลำไส้ใหญ่
 • BGN4/BORI/AD011 เชื้อบิฟิโดแบคทีเรียม 3 สายพันธุ์สิทธิบัตร มาตรฐานด้านความปลอดภัย
  U.S. FDA GRAS (Generally Recognized As Safe) จากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA)
 • ปริมาณการใช้ รับประทาน 1 ซอง หลังอาหาร วันละ 1-2 ครั้ง เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีปริมาณเชื้อโพรไบโอติก
  BGN4/BORI/AD011 ตามมาตรฐาน EDIs (Estimated Dietary Intakes) คือ 2 หมื่นล้านตัวซึ่งเพียงพอ
  ในการบริโภคในแต่ละวันที่ร่างกายต้องการตามผลจากการวิจัยรับรอง
 • เทคโนโลยีการผลิตพิเศษ “Stress-Free Technology” เพื่อความคงตัวของโพรไบโอติก
  ลดการสูญเสียเชื้อจากกระบวนการผลิต ความชื้น ความร้อน ออกซิเจน และสภาพแวดล้อม
  เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกซองผลิตภัณฑ์
 • เหมาะสำหรับ
  • ผู้พร่องโพรไบโอติก เช่น ผู้ที่เกิดด้วยวิธีการผ่าตัดทำคลอด ผู้ที่ไม่ได้ดื่มนมมารดา
  • ผู้ที่พร่องโพรไบโอติกตามวัย วัยทำงาน วัยสูงอายุ
  • ผู้ที่ได้รับปัจจัยที่มีผลทำลายเชื้อโพรไบโอติกในร่างกาย เช่น ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่
   ทานยาปฏิชีวนะ ยาต้านการอักเสบ NSAIDs ยาลดกรด ยาลดกรดไหลย้อน หรือยาอื่นเป็นประจำ
  • ผู้ที่มีความเครียดสูง ไม่ค่อยออกกำลังกาย
  • ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัว
   • ระบบขับถ่าย: อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ลำไส้แปรปรวน
   • ระบบทางเดินอาหาร ผู้ที่มีภาวะกรดไหลย้อน
   • ระบบการเผาผลาญ: ผู้ที่มีภาวะอ้วน อ้วนลงพุง มีความเสี่ยงต่อภาวะไขมันพอกตับ
   • ระบบอารมณ์ความเครียด:ผู้มีความวิตกกังวล มีปัญหาการนอน
   • ระบบผิวหนัง: ผู้ที่มีภาวะภูมิแพ้ผิวหนัง ผิวอักเสบ สิวอักเสบเรื้อรัง
   • ระบบภูมิต้านทาน ผู้ที่เป็นภูมิแพ้ แพ้อากาศ
   • ระบบกล้ามเนื้อ: ผู้ที่มีปัญหาโภชนาการ กล้ามเนื้อน้อย กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง
   • อื่นๆ  เช่น ผู้ที่มีภาวะเบาหวานมีปัญหาเรื่องการควบคุมระบบน้ำตาลในเลือด
    ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความจำเสื่อม อัลไซเมอร์
  • ผู้ที่ต้องการรักษาสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
  • ผู้ที่ต้องการรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหารและลำไส้
  • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวมีภาวะสมองเสื่อมอัลไซเม่อร์ เสี่ยงต่อมะเร็ง มะเร็งลำไส้
 • ประเทศผลิต : เกาหลีใต้
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติก + พรีไบโอติก

ส่วนประกอบสำคัญ : ใน 1 ซอง (9 กรัม) ประกอบด้วย

 • ผงโพรไบโอติกเข้มข้น บิฟิโดแบคทีเรียม สายพันธุ์สิทธิบัตรเฉพาะ

ประกอบด้วย                                                                                                                     มก.

 • บิฟิโดแบคทีเรียม ลองกัม บอริ (Bifidobacterium longum BORI)                80.1
 • บิฟิโดแบคทีเรียม บิฟิดัม บีจีเอ็นโฟ (Bifidobacterium bifidum BGN4)        8.1
 • บิฟิโดแบคทีเรียม อะนิมอลิส สัปสปีชีส์ แล็กทิส เอดีโอวันวัน                             3.6

(Bifidobacterium animalis spp. lactis AD011)

 • ผงพรีไบโอติก (อาหารเลี้ยงเชื้อโพรไบโอติก)

ประกอบด้วย

 • ฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ (Fructo-oligosaccharides)                                   3.762*
  *ปริมาณอาหารพรีไบโอติกที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ประมาณ 5-6 กรัม/วัน
  เมื่อทานอาหารธรรมชาติที่มีพรีไบโอติกอีกเล็กน้อย ก็จะได้ครบตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ

โพรไบโอติก บิฟิโดแบคทีเรียม

 • ลดความพร่องจุลินทรีย์โพรไบโอติกบิฟิโดแบคทีเรียม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
 • ดูแลเยื่อบุผิวของทางเดินอาหารและลำไส้ ความหนาแน่น การเรียงตัว การผ่านของสารอาหารที่
  มีประโยชน์เข้าร่างกาย ลดโอกาสเชื้อก่อโรค สารพิษ (toxins) สารก่อภูมิแพ้ สารก่อมะเร็งผ่านเข้าสู่ร่างกาย
  จากภาวะ Dysbiosis และ Leaky Gut
 • มีผลส่งเสริมการสังเคราะห์สารอาหารที่ร่างกายต้องการ เช่น วิตามิน เกลือแร่
 • มีผลส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ลดโอกาสเชื้อก่อโรคเกาะติดของเยื่อบุทางเดินอาหารและก่อโรค
  ลดโอกาสภาวะภูมิแพ้
 • มีผลส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญของร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือด
 • ควบคุมการเคลื่อนไหวและบีบตัวของทางเดินอาหาร ลดอาการท้องผูก
 • บิฟิโดแบคทีเรียมเป็น Cross Feeding Bacteria*** ช่วยสร้าง acetic acid เพื่อส่งให้แบคทีเรียกลุ่มที่
  สร้างกรดไขมันสายสั้นบิวทิเรต (Butyrate Producing Bacteria) เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการสร้างบิวทิเรต
  ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของร่างกาย เช่น

  • ส่งเสริมเยื่อบุลำไส้ให้แข็งแรง  สร้างพลังงานที่เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ลำไส้ใหญ่ และเซลล์อื่น
   ในร่างกาย
  • ส่งเสริมกระบวนการต้านการอักเสบ ลดไซโตไคน์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบ และเพิ่มสารไซโตไคน์ชนิด
   ที่ต้านการอักเสบ
  • ส่งเสริมกระบวนการควบคุมการตายของเซลล์มะเร็ง (apoptosis)
  • ส่งเสริมกระบวนการสร้างฮอร์โมนเลปตินควบคุมความหิว เพิ่มการสร้างและการหลั่งฮอร์โมน
  • ส่งเสริมกระบวนการสร้างไขมันสีน้ำตาล เพิ่มการสร้างไขมันสีน้ำตาล ลดมวลไขมันในร่างกาย
   ลดโอกาสของการเกิดไขมันเกาะตับ
  • เพิ่มขบวนการต้านอนุมูลอิสระ
  • ส่งเสริมกระบวนการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเส้นใยกล้ามเนื้อชนิดที่ 1 (type 1 fiber) ที่ช่วยให้
   กล้ามเนื้ออ่อนล้ายากขึ้น ทำให้ทนต่อการออกกำลังกาย และทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

ขนาดรับประทาน

 • ครั้งละ 1 ซอง หลังอาหาร วันละ 1 ครั้ง
 • ฉีกซอง เทผงลงในน้ำประมาณ 250 มิลลิลิตร ชงและดื่ม
 • ไม่ควรผสมกับน้ำร้อน เครื่องดื่มร้อน น้ำผลไม้ หรือ เครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยว หรือมีความเป็นกรด

วิธีการเก็บรักษา

 • เก็บไว้ที่อุณหภมิปกติ
 • เก็บในที่แห้ง ให้พ้นจากแสงแดด
 • ไม่แช่แข็ง

อายุสินค้า  : 2 ปี

ข้อควรระวัง

 • อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

คำเตือน

 • เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน
 • ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
 • ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค
 • ผู้แพ้อาหาร ปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร

ประเภทการขึ้นทะเบียนของสินค้า  : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

เลขทะเบียนอาหาร เลขที่ 10-3-11265-5-0001

จำนวนบรรจุ  :  15 ซอง

 

ช้อปสุขภาพดี 24 ชั่วโมง

LINE OA @HealthyMax

Weight 215 g
Dimensions 14 × 6.3 × 12.6 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เอช เอ็ม บิฟิโดแบ็ค พลัส ซอง 9 กรัม”

Your custom content goes here. You can add the content for individual product

Back to Top