ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ( Sarcopenia )
และ ภาวะอ้วนแบบกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenic Obesity) ในผู้หญิง Golden Age

ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย หรือ Sarcopenia เป็นภาวะความชราภาพ (Aging) ที่เกิดขึ้นในผู้หญิง  มีความเชื่อมโยงกับการลดลงของฮอร์โมนเพศหญิง E2 หรือ Estradiol ที่เริ่มลดลงในหญิงวัยเริ่มหมดประจำเดือน

กล้ามเนื้อโครงร่างของร่างกายมีตัวรับของฮอร์โมน Estradiol อยู่ที่เส้นใยกล้ามเนื้อ  Estradiol กระตุ้นการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อ หรือ Satellite Cells เซลล์นี้ทำหน้าที่ทั้งการสร้างและซ่อมบำรุงกล้ามเนื้อ

เมื่อถึงวัยหมดประจำเดือน ฮอร์โมน Estradiol เริ่มลดลง จะส่งผลตามมาหลายอย่าง เช่น

 • การอักเสบ (Inflammation) เพิ่มขึ้น
 • การสร้าง Satellite Cells ลดลง
 • มวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Mass and Strength) ลดลง
 • มีการสะสมไขมันในช่องท้อง (Visceral Adiposity) เกิดภาวะอ้วนลงพุงในลักษณะที่กล้ามเนื้อน้อย
  (Sarcopenic Obesity)
 • ความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Density) ลดลง
Sarcopenia
 • AGING….ความชราภาพ
 • SARCOPENIA…ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย
 • ฮอร์โมนเพศหญิง E2 (Estradiol)
 • INFLAMMATION….การอักเสบ
 • SATELLITE CELLS PROLIFERATION…การเพิ่มจำนวนของ SATELLITE CELLS
  (เซลล์ต้นกำเนิดของโครงสร้างกล้ามเนื้อ)
 • MUSCLE MASS AND STRENGTH….มวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
 • VISCERAL ADIPOSITY….อ้วนลงพุง
 • BONE DENSITY…ความหนาแน่นของมวลกระดูก

เอกสารอ้างอิง Frontiers in Endocrinology | www.frontiersin.org 1 May 2021 | Volume 12 | Article 682012

ช้อปสุขภาพดี 24 ชั่วโมง

LINE OA @HealthyMax

Leave a comment