ลดความดันโลหิตสูงด้วย DASH DIET

ธัญพืชไม่ขัดสี หรือขัดสีน้อย
วันละ 6-8 ส่วน

เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ
วันละไม่เกิน 2 ส่วน

ผักและผลไม้
วันละ 4-5 ส่วน

ผลิตภัณฑ์นม
วันละ 2-3 ส่วน

น้ำมันที่ดีต่อสุขภาพ
วันละ 2-3 ส่วน

ถั่วและเมล็ดต่างๆ
วันละ 4-5 ส่วน

ช้อปสุขภาพดี 24 ชั่วโมง

LINE OA @HealthyMax

Leave a comment