World Hypertension Day 2023

WORLD HYPERTENSION DAY 2023

สูงระยะ 3
ค่าบน ≥ 180
ค่าล่าง ≥ 110


สูงระยะ 2
ค่าบน 160-179
ค่าล่าง 100-109


สูงระยะ 1
ค่าบน 140-159
ค่าล่าง 90-99


ค่อนข้างสูง
ค่าบน 130-139
ค่าล่าง 84-89


ปกติ
ค่าบน 120-129
ค่าล่าง 80-84


เหมาะสม
ค่าบน < 120
ค่าล่าง < 80


ช้อปสุขภาพดี 24 ชั่วโมง
LINE OA @HealthyMax

Leave a comment