Sweet Dream
8 สัญญาณที่บ่งบอกว่า "นอนหลับไม่เพียงพอ"

8 signs that indicate ‘not getting enough sleep

การนอนหลับมีความสำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งในวัยเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงวัย การนอนหลับอย่างอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ มีความสำคัญต่อการทำงานของสมอง อารมณ์ สุขภาพจิต สุขภาพหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง และระบบการเผาผลาญของร่างกาย ปริมาณและคุณภาพของการนอนหลับที่เพียงพอ  มีบทบาทในการลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่เกิดจากอาการง่วงนอนและเหนื่อยล้าของร่างกายและสมอง รวมทั้งอุบัติเหตุในที่ทำงานและอุบัติเหตุทางรถยนต์

การนอนหลับทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ไม่เพียงพอ และความผิดปกติของการนอนหลับที่ไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งและส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และความปลอดภัยสาธารณะ

ปัญหาของการนอนหลับไม่เพียงพอแบบต่อเนื่องและเรื้อรังนั้น สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดทั้งความเสี่ยงส่วนบุคคลและภาระทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดทางการแพทย์หลายอย่าง รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน โรคอ้วน และมะเร็ง

มีข้อมูลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการเระยะพิ่มเวลาการนอนหลับตอนกลางคืนของผู้ที่มักจะนอนหลับไม่เพียงพอนั้นมีผลดีต่อสุขภาพ

แม้ว่าความต้องการการนอนหลับของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปบ้าง American Academy of Sleep Medicine (AASM) และ Sleep Research Society (SRS) แนะนำให้ผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยควรนอน 7 ชั่วโมงขึ้นไปต่อคืนเป็นประจำเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีที่สุด  และ National Sleep Foundation (NSF) ให้คำแนะนำที่คล้ายกันในการนอนหลับ 7 ถึง 9 ชั่วโมงสำหรับผู้ใหญ่และ 7 ถึง 8 ชั่วโมงสำหรับผู้สูงอายุ

สัญญาณที่บ่งบอกว่านอนหลับไม่เพียงพอ เช่น

– ต้องใช้นาฬิกาปลุกหรือมีคนปลุกให้ลุกจากเตียงเสมอๆ

– ตื่นสายกว่าปกติ ในวันที่ว่างหรือวันหยุดงาน

– ใช้เวลานานในการตื่นและลุกจากที่นอน  และรู้สึกตื่นตัว

– ง่วงนอนและหงุดหงิดระหว่างวัน

– รู้สึกง่วงและต้องการงีบตอนกลางวัน

– ไม่มีสมาธิและแสดงพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นมากเกินไป

– กระหายเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและน้ำตาลสูง

– พฤติกรรมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะคุณหงุดหงิด ขาดความเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ทางสังคม 

  และไตร่ตรองน้อยลง (disinhibited) รู้สึกกังวล วิตกกังวล อารมณ์แปรปรวน และซึมเศร้า

เอกสารอ้างอิง :

– Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 17, No. 10

– Interface Focus 10 : 20190098 : Sleep circadian rhythms and health.

ช้อปสุขภาพดี 24 ชั่วโมง

LINE OA @HealthyMax

Leave a comment